I Found Love

5:55 AM toujoursAnja 0 Comments

Oh well. 
Sa jedne strane Marc Jacobs (SS13). Sa druge vintage suknja moje majke, stara preko 15 godina.
Ljubav za vintage. Ljubav za pruge. Ljubav za nadolazeće, pravo proleće.


Happy Saturday, folks!
Anja

0 коментара: